Idag inleds teckningstiden i Jetty AB:s nyemission inför planerad notering på Spotlight Stock Market

Idag inleds teckningstiden i Jetty AB:s nyemission inför planerad notering på Spotlight Stock Market
September 24, 2018 Jetty

Idag inleds teckningstiden i Jetty AB:s nyemission inför planerad notering på Spotlight Stock Market

Stockholm 2018-09-24

Idag, den 24 september 2018, inleds teckningstiden i Jetty AB:s nyemission inför planerad notering på Spotlight Stock Market. Teckningstiden löper till och med den 16 oktober 2018.Vid fulltecknad nyemission tillförs bolaget ca 10 MSEK. Bolaget har på förhand via teckningsförbindelser skriftligt avtalat om 7,23 MSEK, ca 72 % av nyemissionen.

– Jag ser flera goda skäl att teckna aktier i Jetty AB. Produkten är sedan 2011 ett etablerat och beprövat affärssystem för Event Management. Bolaget är verksamt på en internationell miljardmarknad, där det finns ett tydligt behov av det stöd som JETTY levererar. Konkurrensen på marknaden är låg och Jettys affärssystem ligger tekniskt och användarmässigt mycket långt fram, jämfört med konkurrerande system. Den nya generationen av produkten, JETTY, som lanserades i sin första version i december har tagits emot mycket väl av marknaden. Orderingången har ökat kraftigt under första halvåret 2018, jämfört med helåret 2017. Säger Dan Sonesson, VD, Jetty AB.

Huvudsyftet med notering är att finansiera bolagets vidare expansion, genom vidare produktutveckling och utökade sälj- och marknadsinsatser.

Om företaget

Jetty AB är ett Software-as-a-Service (SaaS) bolag som utvecklar och säljer ett affärssystem, JETTY, för evenemangsbranschen. JETTY används för att för att styra, planera, utföra och hantera informationsflödena i komplexa och tidskritiska evenemang.

Jetty AB:s affärsmodell är att sälja abonnemang på tjänsten JETTY, som ger månatligen återkommande licensintäkter. I dag har bolaget kunder som Stockholms Stad, Malmö Stad, Göteborg & Co, Roskildefestivalen, Liseberg, Stureplansgruppen Event och Epicenter.

Erbjudandet i sammandrag

Teckningskurs i emissionen: 5,75 SEK per aktie
Teckningsperiod: 24 september till 16 oktober 2018
Emissionsvolym: 10 062 500 SEK, med en överteckningsoption om 2 875 000 SEK
Värdering: Bolaget värderas pre-money till 26,9 MSEK
Beräknad första dag för handel: Den 12 november 2018 under kortnamnet JETTY
Teckningsförbindelser: Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 7,23 MSEK, motsvarande cirka 72 procent av emissionsvolymen.

Fyra goda skäl att investera i Jetty.

JETTY är sedan 2011 ett etablerat och beprövat affärssystem för Event Management. Jetty stöttar arrangörer av komplexa evenemang. Roskildefestivalen, Göteborg & Co, Liseberg, Svenska Konståkningsförbundet, Malmö Stad, Stureplansgruppen Event, Epicenter och Stockholms Stad driver evenemang med hjälp av JETTY.

Jetty är verksamt på en internationell miljardmarknad, där det finns ett tydligt behov av det stöd som JETTY levererar.

JETTY är utvecklat av praktiker i branschen, utifrån kundernas behov, baserat på en stor mängd användardata, och byggt för att vara globalt skalbart. Konkurrensen på marknaden är låg och Jettys affärssystem ligger tekniskt och användarmässigt mycket långt fram, jämfört med konkurrerande system.

Den nya generationen av JETTY, som lanserades i sin första version i december 2017 och som nu vidareutvecklats, har tagits emot mycket väl av marknaden. Orderingången har ökat med över 700 % under första halvåret 2018, jämfört med helåret 2017. Av första halvårets orderingång utgör återkommande intäkter ca 65 %, och projektintäkter återstående 35 %.