Investors

Stockholm 2018-07-10

Jetty rekryterar namnkunnig styrelse
– för fortsatt fokus på sälj och bolagsbyggande

Mot bakgrund av en lyckad emission, en pre-IPO, tar Jetty nästa viktiga steg i byggandet av bolaget. En ny styrelse, som går i linje med satsningarna framåt, har tillträtt. Arbetet med att lära känna bolaget, organisationen och produkten påbörjades direkt genom ett möte med med företagsledning och personal strax innan midsommar.

Styrelsen kommer att ledas av Magnus Uppsäll som varit engagerad i bolagets utveckling sedan våren 2016. Lisa Nilsson, som är en av grundarna till produkten och bolaget kommer engageras i styrelsen liksom Annika Andersson och Jens Ålander har båda gedigna erfarenhet från styrelsearbete och internationella bolag. Arbetet kommer ske nära företagsledningen med VD Dan Sonesson i spetsen.

Magnus Uppsäll, ordförande
Magnus är privatinvesterare, med Ekonomie Magisterexamen från Uppsala Universitet, Han har bakgrund från finansbranschen, senast som VD för AktieTorget Uppland.

Lisa Nilsson
Lisa är en av grundarna bakom Jetty, och den som har initierat företagets turn around. Lisa har en lång bakgrund från evenemangsbranschen, och driver sedan många år en framgångsrik PR- och kommunikationsbyrå, Small World (Small World i Stockholm AB).

Annika Andersson
Annika Andersson är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm med lång erfarenhet från finansbranschen, bland annat från Fjärde AP-fonden som analyschef, portföljförvaltare och senast som ansvarig för ägarfrågor, information och hållbarhet.  Annika är styrelseledamot i INVISIO Communications, Clavister Holding och Karolinska Institutet Holding samt ordförande i Karolinska Institutet Innovations.

Jens Ålander
Jens arbetar som Vice VD, COO & CFO Imint Image Intelligence AB (publ), och har uppdrag som Styrelseordförande i bolagen JÅ Affärskonsult AB och Business Partner PÄAB. Jens har tidigare erfarenheter som CFO från Region Northern Europe and Central Asia, Ericsson, Region Middle East, Ericsson, Ericsson Services Italy och för BancTec AB. Jens är utbildad inom Business and Economics, IHM Business School.

Läs mer om produkten här.
Är du nyfiken på bolaget? Kontakta vår VD Dan Sonesson här.

Stockholm 2018-06-01

Jetty AB: övertecknad emission om 7 miljoner kronor
– från önskade 4,5 miljoner

Jetty har för första gången tagit in kapital från en bredare krets genom en emission, en pre-IPO. Intresset var stort och målsättningen om 4,5 mkr överträffades. Teckningstiden förlängdes och beslut togs om att ta in upp till det maximala beloppet om 7 mkr. Medlen syftar till att fortsätta bygga verksamheten inför en notering till hösten 2018.

Jetty är ett eventmanagementsystem byggt av praktiker inom evenemangsvärlden, till en början för att lösa kommunikationsbehov mellan olika funktioner i projekten. Det har varit aktivt sedan 2011, och har de senaste två åren vidareutvecklats för att fungera för flera nya kundsegment. Kapitaltillskottet ger nu bolaget möjlighet att nå ut bredare och säljer på fler marknader. Grundutvecklingen är redan genomförd med befintliga medel som kommer av resurser från grundarna och användande kunder.

”Tillskottet ger oss den energi och resurser som krävs för att ta nästa steg för sälja och utveckla Jetty2. En produkt som bygger på det system som varit igång sedan 2011, som är uppbyggt utifrån tusentals timmar av användarmönster och deras behov funktionalitet i ett flexibelt eventmanagementsystem”, säger Dan Sonesson, VD för Jetty.

Idag finns Jetty på den svenska och danska marknaden. Användare från hela världen arbetar mot och i systemet i samband med stora evenemang.

Läs mer om produkten här.
Är du nyfiken på bolaget? Kontakta vår VD Dan Sonesson här.

Stockholm 2017-12-18

Jetty 2 är här

– idag börjar flytten till nästa generation av event management

533 960 användartimmar, 35 781 programstarter och sex års erfarenhet med Jetty ligger till grund för Jetty 2. Vi gör inte antaganden när vi nu lanserar en helt ny version av verktyget. Vi vet hur användarna i evenemangsindustrin gör och vad de behöver. Användarmönstret är globalt (2017 hanterades information i 49 länder) och behovet stort. Branschen växer och verktyget har flexibiliteten att följa den utvecklingen.

Idag börjar flytten. Våra befintliga kunder har alla valt att börja sina projekt 2018 i Jetty 2. Efter årsskiftet välkomnar vi nya kunder in i den nya Jettyvärlden.

Vi är redo för nästa steg. Att rulla ut en ny säljorganisation, inkorporera fler funktioner i systemet för att bredda marknaden för produkten, också internationellt.

“Ingen information går förlorad och Jetty är superenkelt att använda.”

– Lars Liliengren, Roskilde Festival

Ta del av vad våra kunder tycker. Se filmen nedan.

Grundat 2011

Av praktiker. För att lösa återkommande och strukturella informationsutmaningar i evenemangsindustrin.

Sedan starten

533 960 timmar har systemet använts
35 781 programstarter har hanterats i Jetty
2 veckor heltid arbetar en genomsnittlig användare i Jetty per år

Nyckeltal 2017

1 907 användare i 49 länder
5 800 programstarter
9 000 uppladdade filer

Kontakt

Dan Sonesson, CEO
dan.sonesson@jetty.se
+46-70-9179775

 

Vision

Jetty ska vara branschstandard för planering, kommunikation och genomförande av evenemang. Jetty ska bli det ledande stödet för evenemangsindustrin. För livemusik, sport, företagsevent, mässor, konferenser, kongresser och överallt annars där komplex och snabbrörlig verksamhet bedrivs.

Mission

Jetty ska ge evenemangsindustrins arrangörer verktyg och stöd för att nå sin fulla potential och kunna producera fantastiska upplevelser för sin publik, medverkande, deltagare och samarbetspartners.

“Ingen information går förlorad och Jetty är superenkelt att använda.”

– Lars Liliengren, Roskilde Festival

Ta del av vad våra kunder tycker. Se filmen nedan.

“Jetty är ett väldigt bra verktyg för oss för att organisera och strukturera information.”

– Eja Bukowinska, Liseberg