Teckna aktier i Jetty

Teckningstid 24 september – 16 oktober 2018
inför notering på Spotlight Stock Market