Jetty publicerar Q4 presentation

Jetty publicerar Q4 presentation
February 25, 2021 Jens Ålander

Jetty meddelar att bolaget publicerat en kort video där VD Jens Ålander presenterar företagets bokslutskommuniké. Presentationen omfattar en generell uppdatering om bolaget samt de finansiella resultaten.

Se filmen här: https://jetty.se/investor-relations/bokslutskommunike-2020-presentation-av-vd/