Styrelsens kommentar till VD åtal

Styrelsens kommentar till VD åtal
May 26, 2021 Markus Lindberg

Styrelsen i JETTY AB har idag fått kännedom om att bolagets VD har åtalats för grov bestickning, gällande mutor i ett annat bolag. Åtalet rör inte JETTY:s verksamhet.

JETTY:s VD har idag åtalats för grov bestickning, gällande mutor som telekomkoncernen Ericsson betalat ut 2011. Åtalet har ingen koppling till JETTY:sverksamhet eller hans roll som VD i JETTY.

VD hävdar sin oskuld i frågan och att rättsprocessen kommer påvisa det.

Styrelsen i JETTY ber att få återkomma om de åtgärder som kommer att vidtas med anledning av detta.