Jettys styrelse har fortsatt förtroende för VD

Jettys styrelse har fortsatt förtroende för VD
June 13, 2021 Markus Lindberg

Bolaget styrelse informerade marknaden via ett pressmeddelande på eftermiddagen den 26 maj att bolagets VD, Jens Ålander, samma dag åtalats för grov bestickning. Åtalet gäller mutor som telekomkoncernen Ericsson betalat ut 2011. Åtalet har ingen koppling till JETTY:s verksamhet eller hans roll som VD i Jetty och han hävdar sin oskuld.

Styrelsen fick kännedom om åtalet samma eftermiddag, efter att bolagets VD meddelat styrelseordföranden om ärendet. Styrelseordföranden tog omgående kontakt med representanter för Spotlight Stock Market där bolagets aktie är noterad för att säkerställa att marknaden informerades på ett korrekt sätt. Styrelsen skickade omgående ut ovan nämnda pressmeddelande. I pressmeddelandet uppgavs även kontaktuppgifter till styrelsens ordförande vid eventuella frågor.

Den 12 juni skriver Dagens Industri att Jetty inte återkommit trots att tidningen skriver att de hört av sig till bolagets ledning. Journalisten har inte använt de kontaktuppgifter som ordföranden angett i pressmeddelandet utan använt ett felaktigt telefonnummer som inte används av ordföranden och därför inte fått kontakt.

Jettys styrelse har fullt förtroende för bolagets VD, Jens Ålander som leder bolaget i en mycket utmanande och spännande tid. Jens har gjort ett utmärkt arbete både som VD och styrelseledamot för Jetty och han blev den 31 maj enhälligt omvald som styrelseledamot på bolagets årsstämma. Några åtgärder kommer således inte att vidtas.

Det senaste året har varit tufft för eventmarknaden och präglats av pandemin som påverkat bolagets verksamhet med lägre intäkter och deltidspermitteringar som följd. Under våren har personalen återvänt till heltidsarbete vilket har fått en positiv effekt, både i form av ökad kundaktivitet och utvecklingsarbete för produkten och våra processer. Under Jens ledning har vi kämpat hårt för att hantera situationen och skyndat på omställningen till ett fullskaligt SaaS bolag. Glädjande är att vi nästan är klara med den omställningen. Om ett par veckor kommer bolaget att lansera vår fullskaliga SaaS-lösning med en uppdaterad hemsida som bättre passar vår affärsmodell. Då börjar en ny och spännande fas för bolaget. En fas där vi tror oss vara ensamma på en global världsmarknad med en fullt skalbar tjänst för produktion av fysiska evenemang. Där användaren online, utan att prata med någon, kan testa, betala, genomgå en online-utbildning och producera evenemang med hjälp av Jettys nya tjänst.

Vi återkommer inom kort med mer information om Jetty:s nya kunderbjudande.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Magnus Uppsäll, Styrelseordförande i Jetty AB
magnus.uppsall@jetty.se