Investors

This is currently a page in Swedish

Jetty lanserar helautomatiserad SaaS lösning

Idag blir Jettys helt automatiserade SaaS-lösning klar. Med den uppdateras kunderbjudandet och hemsidan, vilka lanseras den 29 juni. Jetty har därmed en helt digital säljkanal med självservice, som ska kunna fungera på både nuvarande och potentiella marknader. Den underlättar effektivt arbetet på internationella marknader och blir ett starkt komplement till den direkta försäljnings-kanalen, som Jettys säljteam fortsätter med, på den skandinaviska marknaden. Detta sker samtidigt som evenemangs- och mötesbranscherna börjar se ljusning efter pandemin.

Interested in the company and English speaking?


Please contact our CEO Jens Ålander directly for further information.

jens.alander@jetty.se

Nyheter

Jetty AB: Jetty offentliggör beslutsunderlag angående förvärvet av Nowa Kommunikation

Jetty AB har extra bolagsstämma den 1 oktober 2021 då bland annat beslut om ett omvänt förvärv av Nowa Kommunikation…

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I JETTY AB

På grund av felaktig hantering av Dagens Industri gällande deras kungörelse den 2 september, publiceras härmed en ny kallelse med…

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I JETTY AB

Aktieägarna i Jetty AB, org.nr 556854-8860 (”Jetty” eller ”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 30 september 2021. Poströstning…

Jetty AB har ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i Nowa Kommunikation AB och kallar till extra bolagsstämma

PRESSMEDDELANDE Jetty AB (”Jetty” eller ”Bolaget”) och dess huvudägare representerande ca 51 procent av samtliga aktier och röster i Jetty…

Jetty är noterad på Spotlight Stock Market

Sedan november 2018 är Jetty AB noterade på Spotlight Stock Market.
Jetty handlas under kortnamn JETTY och ISIN-kod SE0011644392

Fyra goda skäl att investera i Jetty.

Jetty är sedan 2011 ett etablerat och beprövat affärssystem för Event Management. Jetty stöttar arrangörer av komplexa evenemang som Roskildefestivalen, Göteborg & Co, Liseberg, Svenska Konståkningsförbundet, Malmö stad, Stureplansgruppen Event, Epicenter och Stockholms stad.

Jetty är utvecklat av praktiker i branschen, utifrån kundernas behov, baserat på en stor mängd användardata, och byggt för att vara globalt skalbart.

Jetty är verksamt på en internationell miljardmarknad, där det finns ett tydligt behov av stödet som Jetty levererar. Konkurrensen är låg och Jetty ligger tekniskt och användarmässigt i framkant.

Den nya generationen av Jetty, som lanserades i sin första version i december 2017 och som nu vidareutvecklats, har tagits emot mycket väl av marknaden. Orderingången har ökat med över 700 % under första halvåret 2018, jämfört med helåret 2017. Av första halvårets orderingång utgör återkommande intäkter ca 65 %, och projektintäkter återstående 35 %.

Get your acts together.

 

Vad våra kunder tycker om Jetty. 

Sedan starten har systemet använts i 747 544 timmar.

50 093 programstarter har hanterats i Jetty sedan starten.

En genomsnittlig användare i Jetty arbetar 2 veckor heltid per år.

Grundat 2011

Av praktiker. För att lösa återkommande och strukturella informationsutmaningar i evenemangsindustrin.

Nyckeltal 2018

2 668 användare i 51 länder
8 120 programstarter
12 600 uppladdade filer

Vision

Jetty ska vara branschstandard för planering, kommunikation och genomförande av evenemang. Jetty ska bli det ledande stödet för evenemangsindustrin. För livemusik, sport, företagsevent, mässor, konferenser, kongresser och överallt annars där komplex och snabbrörlig verksamhet bedrivs.

Mission

Jetty ska ge evenemangsindustrins arrangörer verktyg och stöd för att nå sin fulla potential och kunna producera fantastiska upplevelser för sin publik, medverkande, deltagare och samarbetspartners.

Jetty is a complete management suite for events, and everything that works like events.