Investors

This is currently a page in Swedish

Jetty genomför nyemission

Styrelsen i Jetty AB beslutade, den 21 oktober 2020, att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare. Teckningsförbindelser om drygt 2,2 Mkr, motsvarande drygt 58% av emissionen, finns från bolagets ledning, styrelse och andra investerare.

Interested in the company and English speaking?


Please contact our CEO Jens Ålander directly for further information.

jens.alander@jetty.se

Nyheter

Jettys företrädesemission övertecknad

Den nyemission, med företrädesrätt för befintliga aktieägare, som Jetty inledde fredagen den 30 oktober och med sista teckningsdag fredagen den…

Jetty informerar om arbetet med att lansera digital säljkanal (Publicerat 2020-11-09)

Styrelsen i Jetty AB beslutade den 21 oktober om en nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare. Nyemission…

Delårsrapport för Jetty 1 juli – 30 september 2020 (Publicerat 2020-11-06)

Tredje kvartalet 1 juli – 30 september 2020, Koncernen Nettoomsättningen uppgick till 510 Tkr (502 Tkr) Rörelsens kostnader uppgick till…

Jetty publicerar investerarpresentation (Publicerat 2020-11-04)

Jetty meddelar att bolaget släppt en investerarpresentation där VD Jens Ålander berättar om företagets verksamhet och planerna framöver med att…

Jetty är noterad på Spotlight Stock Market

Sedan november 2018 är Jetty AB noterade på Spotlight Stock Market.
Jetty handlas under kortnamn JETTY och ISIN-kod SE0011644392

Fyra goda skäl att investera i Jetty.

Jetty är sedan 2011 ett etablerat och beprövat affärssystem för Event Management. Jetty stöttar arrangörer av komplexa evenemang som Roskildefestivalen, Göteborg & Co, Liseberg, Svenska Konståkningsförbundet, Malmö stad, Stureplansgruppen Event, Epicenter och Stockholms stad.

Jetty är utvecklat av praktiker i branschen, utifrån kundernas behov, baserat på en stor mängd användardata, och byggt för att vara globalt skalbart.

Jetty är verksamt på en internationell miljardmarknad, där det finns ett tydligt behov av stödet som Jetty levererar. Konkurrensen är låg och Jetty ligger tekniskt och användarmässigt i framkant.

Den nya generationen av Jetty, som lanserades i sin första version i december 2017 och som nu vidareutvecklats, har tagits emot mycket väl av marknaden. Orderingången har ökat med över 700 % under första halvåret 2018, jämfört med helåret 2017. Av första halvårets orderingång utgör återkommande intäkter ca 65 %, och projektintäkter återstående 35 %.

Get your acts together.

 

Vad våra kunder tycker om Jetty. 

Sedan starten har systemet använts i 747 544 timmar.

50 093 programstarter har hanterats i Jetty sedan starten.

En genomsnittlig användare i Jetty arbetar 2 veckor heltid per år.

Grundat 2011

Av praktiker. För att lösa återkommande och strukturella informationsutmaningar i evenemangsindustrin.

Nyckeltal 2018

2 668 användare i 51 länder
8 120 programstarter
12 600 uppladdade filer

Vision

Jetty ska vara branschstandard för planering, kommunikation och genomförande av evenemang. Jetty ska bli det ledande stödet för evenemangsindustrin. För livemusik, sport, företagsevent, mässor, konferenser, kongresser och överallt annars där komplex och snabbrörlig verksamhet bedrivs.

Mission

Jetty ska ge evenemangsindustrins arrangörer verktyg och stöd för att nå sin fulla potential och kunna producera fantastiska upplevelser för sin publik, medverkande, deltagare och samarbetspartners.

Jetty is a complete management suite for events, and everything that works like events.