Investors

This is currently a page in Swedish

Årsstämma 31 maj 2021

Aktieägarna i JETTY AB kallas härmed till årsstämma måndagen den 31 maj 2021. Mot bakgrund av COVID-19-pandemin genomförs årsstämman enbart genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler. Det kommer inte att finnas någon möjlighet att närvara personligen eller genom ombud på årsstämman.

Interested in the company and English speaking?


Please contact our CEO Jens Ålander directly for further information.

jens.alander@jetty.se

Nyheter

Kommuniké från ordinarie bolagsstämma i Jetty AB (publ)

Jettys årsstämma hölls den 31 maj 2021. Mot bakgrund av COVID-19-pandemin genomfördes årsstämman enbart genom poströstning med stöd av tillfälliga…

Styrelsens kommentar till VD åtal

Styrelsen i JETTY AB har idag fått kännedom om att bolagets VD har åtalats för grov bestickning, gällande mutor i…

Delårsrapport för Jetty 1 januari – 31 mars 2021

Första kvartalet 1 januari – 31 mars 2021 Nettoomsättningen uppgick till 399 Tkr (735 Tkr) Rörelsens kostnader uppgick till 1…

Jetty AB publicerar årsredovisning för 2020

Jettys årsredovisning har idag publicerats på bolagets hemsida, www.jetty.se/news. En tryckt version av årsredovisningen (endast på svenska) kan beställas via…

Jetty är noterad på Spotlight Stock Market

Sedan november 2018 är Jetty AB noterade på Spotlight Stock Market.
Jetty handlas under kortnamn JETTY och ISIN-kod SE0011644392

Fyra goda skäl att investera i Jetty.

Jetty är sedan 2011 ett etablerat och beprövat affärssystem för Event Management. Jetty stöttar arrangörer av komplexa evenemang som Roskildefestivalen, Göteborg & Co, Liseberg, Svenska Konståkningsförbundet, Malmö stad, Stureplansgruppen Event, Epicenter och Stockholms stad.

Jetty är utvecklat av praktiker i branschen, utifrån kundernas behov, baserat på en stor mängd användardata, och byggt för att vara globalt skalbart.

Jetty är verksamt på en internationell miljardmarknad, där det finns ett tydligt behov av stödet som Jetty levererar. Konkurrensen är låg och Jetty ligger tekniskt och användarmässigt i framkant.

Den nya generationen av Jetty, som lanserades i sin första version i december 2017 och som nu vidareutvecklats, har tagits emot mycket väl av marknaden. Orderingången har ökat med över 700 % under första halvåret 2018, jämfört med helåret 2017. Av första halvårets orderingång utgör återkommande intäkter ca 65 %, och projektintäkter återstående 35 %.

Get your acts together.

 

Vad våra kunder tycker om Jetty. 

Sedan starten har systemet använts i 747 544 timmar.

50 093 programstarter har hanterats i Jetty sedan starten.

En genomsnittlig användare i Jetty arbetar 2 veckor heltid per år.

Grundat 2011

Av praktiker. För att lösa återkommande och strukturella informationsutmaningar i evenemangsindustrin.

Nyckeltal 2018

2 668 användare i 51 länder
8 120 programstarter
12 600 uppladdade filer

Vision

Jetty ska vara branschstandard för planering, kommunikation och genomförande av evenemang. Jetty ska bli det ledande stödet för evenemangsindustrin. För livemusik, sport, företagsevent, mässor, konferenser, kongresser och överallt annars där komplex och snabbrörlig verksamhet bedrivs.

Mission

Jetty ska ge evenemangsindustrins arrangörer verktyg och stöd för att nå sin fulla potential och kunna producera fantastiska upplevelser för sin publik, medverkande, deltagare och samarbetspartners.

Jetty is a complete management suite for events, and everything that works like events.