Styrelse

Jettys styrelse –  i linje med satsningen framåt

Styrelsen leds av Magnus Uppsäll som varit engagerad i bolagets utveckling sedan våren 2016. Lisa Nilsson, som är en av grundarna till produkten och bolaget är ledamot liksom Annika Andersson har gedigna erfarenheter av styrelsearbete och internationella bolag.

Den namnkunniga styrelsen tillträdde i juni 2018 som ett led i satsningen framåt för att uppnå bolagets offensiva expansionsmål. Arbetet sker nära företagsledningen med VD Jens Ålander i spetsen.

Magnus Uppsäll, ordförande

Magnus är privatinvesterare, med Ekonomie Magisterexamen från Uppsala Universitet. Han har bakgrund från finansbranschen, senast som VD för AktieTorget Uppland.

Lisa Nilsson

Lisa är en av grundarna bakom Jetty, och den som har initierat företagets turnaround. Lisa har en lång bakgrund från evenemangsbranschen, och driver sedan många år en framgångsrik PR- och kommunikationsbyrå, Small World (Small World i Stockholm AB).

Annika Andersson

Annika Andersson är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm med lång erfarenhet från finansbranschen, bland annat från Fjärde AP-fonden som analyschef, portföljförvaltare och senast som ansvarig för ägarfrågor, information och hållbarhet.  Annika är styrelseledamot i INVISIO Communications, Clavister Holding och Karolinska Institutet Holding samt ordförande i Karolinska Institutet Innovations.

Jens Ålander, VD

Förutom ansvaret som VD för Jetty, är Jens styrelseledamot i Lipigon Pharmaceuticals AB samt delägare i investmentbolaget PÄAB. Innan Jens tillträdde som VD, var han Vice VD & CFO på Imint Image Intelligence AB (publ), noterade på Spotlight Stock Market. Jens har även en lång och bred erfarenhet från seniora ledarroller inom Ericsson, och har varit stationerad i Italien, Turkiet, Ryssland och UAE. Jens är utbildad inom Business and Economics på IHM Business School.