Teckna aktier i Jetty

Jetty AB är noterad på Spotlight Stock Market sedan 12 november 2018. Jetty handlas under kortnamn JETTY och ISIN-kod SE0011644392