Extra bolagsstämma 25 januari 2021

Styrelsens förslag till ny bolagsordning samt kallelse, poströstningsformulär och fullmaktsformulär för extra stämman återfinns nedan. Klicka på respektive dokument, som är gråmarkerade, för automatisk nedladdning.