Jetty AB: Jetty offentliggör beslutsunderlag angående förvärvet av Nowa Kommunikation

Jetty AB: Jetty offentliggör beslutsunderlag angående förvärvet av Nowa Kommunikation
September 20, 2021 Markus Lindberg

Jetty AB har extra bolagsstämma den 1 oktober 2021 då bland annat beslut om ett omvänt förvärv av Nowa Kommunikation skall tas. För att informera aktieägarna vad det innebär har styrelsen tagit fram ett underlag som bland annat presenterar Nowa Kommunikation.

Materialet ”Beslutsunderlag till extra bolagsstämma i Jetty AB den 1 oktober 2021” finns nu tillgängligt på bolagets hemsida, www.jetty.se

Kort om Jetty
Jetty utvecklar och säljer ett affärssystem för Event Management. Jetty är ett så kallat SaaS, software-as-a-service-system, som används för att planera och genomföra kunders verksamhet inom event. Målgrupp för bolagets produkt är exempelvis festivaler, idrottsevenemang och mötes- och konferensanläggningar. Bolaget grundades 2011 och har sitt huvudkontor i Stockholm.

För ytterligare information
Jens Ålander
VD, Jetty AB
E-post: jens.alander@jetty.se