Jetty har tillträtt samtliga aktier i Nowa Kommunikation och har utsett ny vd

Jetty har tillträtt samtliga aktier i Nowa Kommunikation och har utsett ny vd
October 1, 2021 Markus Lindberg

Jetty ABs (”Jetty” eller ”Bolaget”) förvärv av samtliga aktier i Nowa Kommunikation AB (”Nowa”) har slutförts genom att Bolaget har tillträtt samtliga aktier i Nowa. Bolaget meddelar även att Anders Wallqvist har utsetts till ny vd.

Bolaget har, i enlighet med vad som tidigare kommunicerats, ingått avtal om att förvärva samtliga aktier i Nowa. Förvärvet har nu slutligt genomförts och Bolaget har tillträtt aktierna. Köpeskillingen för förvärvet uppgick till ca 82,5 MSEK och har erlagts genom att 94 369 148 nyemitterade aktier i Jetty tilldelats säljarna (”Transaktionen”). Säljarna, d.v.s. de tidigare aktieägarna i Nowa, kommer således genom Transaktionen att erhålla nyemitterade aktier motsvarande 80 procent av samtliga aktier och röster i Jetty. För ytterligare information avseende Transaktionen hänvisas till av Bolaget tidigare publicerade pressmeddelanden som berör Transaktionen.

I enlighet med tidigare kommunicerad avsikt har Bolagets styrelse nu också utsett Anders Wallqvist till ny vd. Anders Wallqvist, som är VD och Koncernchef för Nowa sedan starten 2005, har lång erfarenhet av utveckling och försäljning av integrerade tjänster och system inom media och kommunikation.  Anders har bakgrund från ledande positioner i bl a Carat Express och Dentsu Aegis.

”Jag ser mycket fram emot att få inleda samgåendet med Jetty och är mycket glad över den entusiasm över samgåendet som jag mött både inom Nowa och Jetty. Idag har stämman beslutat om nytt namn i Thinc Jetty Collective AB, vi har en ny styrelse och vi startar nu integrationen av våra verksamheter. Nu skall vi skapa goda värden för våra aktieägare genom tillväxt, utveckling och förvärv”, säger Anders Wallqvist

Utöver de åtgärder som genomförts i samband med tillträdet av Transaktionen kan Bolaget informera om att arbetet med aktuellt återlistningsdokument går framåt enligt plan och beräknas kunna publiceras inom kort. I samband med publiceringen av det godkända återlistningsdokumentet kommer Bolagets aktie att tas bort från Spotlight Stock Markets observationslista.