Jetty lanserar helautomatiserad SaaS lösning

Jetty lanserar helautomatiserad SaaS lösning
June 22, 2021 Markus Lindberg

Idag blir Jettys helt automatiserade SaaS-lösning klar. Med den uppdateras kunderbjudandet och hemsidan, vilka lanseras den 29 juni. Jetty har därmed en helt digital säljkanal med självservice, som ska kunna fungera på både nuvarande och potentiella marknader. Den underlättar effektivt arbetet på internationella marknader och blir ett starkt komplement till den direkta försäljnings-kanalen, som Jettys säljteam fortsätter med, på den skandinaviska marknaden. Detta sker samtidigt som evenemangs- och mötesbranscherna börjar se ljusning efter pandemin.

Strategiförändringen, som bolaget satte hösten 2020, och som vi arbetat med sedan dess, innebär i korthet:

  1. Transformera bolaget till ett fullskaligt SaaS-bolag, där målsättningen är att kunna göra samtliga aktiviteter digitalt (s.k. ”on-line Self-serve”).
  2. Adressera den globala marknaden för Event Management och branscher utanför event- och festivalindustrin genom digitala aktiviteter.
  3. Utveckla partnerkanaler och komplettera tjänsten via integration med andra digitala tjänster och produkter.

”Det är mycket glädjande att kunna lansera denna lösning. Teamet har arbetat hårt, under en i speciell period med pandemi, och att nu kunna erbjuda detta till kunder samtidigt som marknaden börjar öppnar upp, är en otroligt viktig milstolpe. Vi är trygga i att detta kan bidra till att utveckla bolaget till ett fullskaligt SaaS-bolag med en kostnadsoptimerad kostym och att detta är starten på resan mot lönsamhet.” kommenterar VD Jens Ålander.

Kunder kommer nu att kunna göra hela inköpsresan digitalt. Från första mötet med tjänsten (genom bland annat länkar, sökmotorer, digital marknadsföring och referrals), via testversion (gratis), till beslut om lösning som de själva kan anpassa till sina behov (och också löpande uppdatera med add-ons i växande projekt), betalning via nätet och fullskalig användning av digital support. Även utbildningsdelarna integreras i flödet och baseras på tutorials och ett anpassat utbildningsprogram med videos och stöd digitalt.

Möjlighet till effektiv digital marknadsföring (med träffar på sökmotorer, sociala nätverk som Facebook och LinkedIn mfl.) förenklas via bland annat SEO (sökordsoptimering), köpt annonsering och förtjänad synlighet digitalt. Det underlättar också en mer effektiv relation mellan säljteam och de upparbetade säljkanalerna som finns, och under pandemin kunnat arbetas igenom med potentiella kunder såväl i Skandinavien som på en bredare internationell marknad.

Den nya lösningen innebär en digital on-boarding process med on-lineutbildning och support, för att få kunden att känna trygg med att den kan lära sig systemet i sin egen takt och på egna villkor.

”Vi har under de senaste två månaderna märkt av en marknad som börjar vakna till liv efter ett drygt år av extrema utmaningar. Det är ett ökat engagemang hos våra potentiella kunder . I maj signerades tre nya kundavtal. Även om de är i mindre skala så är de ett för oss viktigt tecken på att marknaden är redo att börja arbeta mot post-pandemi-läge. Sakta öppnar länderna upp för större evenemang, då vågar kunderna satsa framåt och skarpt börja planera. Med en helt ny digital vana och kompetens. Det är en spännande och samtidigt utmanande tid!” fortsätter Jens Ålander.

Med lanseringen blir bolagagets fokus att arbeta med marknadsföring och säljaktiviteter, nu med en helt ny verktygslåda. Med den som grund tas även nästa steg i utveckling av produkten. Som handlar om att skapa funktionalitet för en bredd av marknader. Det är dels utveckling av Jetty som lösning, dels ett utforskande av möjligheterna som finns i att arbeta med integrations- och samarbetspartners.

”Trösklarna har sänkts hos de flesta när det gäller digitala lösningar under pandemin. Det märks också i de system och produkter som nu finns på marknaden. Det öppnar upp för spännande möjliga samarbeten. Kartan ritas om, och vi ser att Jettys erbjudande och produkt kan bli en bra spelare tillsammans med andra.” avslutar Jens.