Annual General Meetings

Kommuniké från extra bolagsstämma 2021-10-01  PDF

Beslutsunderlag till extra bolagsstämma i Jetty AB den 1 oktober 2021  PDF

Poströsta inför bolagsstämma 1 oktober 2021  POSTRÖSTA HÄR

Extra bolagsstämma – 1 oktober 2021   PDF

Information om ny styrelse och ledning – Thinc Jetty    PDF

Fullmaktsformulär – Jetty AB PDF

Styrelsens redogörelse och revisorns granskning – Jetty AB ZIP