Spotlight Stock Market

Jetty är noterad på Spotlight Stock Market

Första handelsdag 12 november 2018.
Jetty handlas under kortnamn JETTY och ISIN-kod SE0011644392.
 

Jetty på Spotlight Stock Market